Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: a Fotografia w górnej animacji: b Fotografia w górnej animacji: c Fotografia w górnej animacji: d Fotografia w górnej animacji: e

Monografia miasta

 
Monografia miasta

„Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta”- poznaj historię swojego miasta.

Chęć poznania historii własnego miasta, odnalezienia zapomnianych kart z historii, zatrzymanie uciekającego czasu poprzez spisanie wspomnień żyjących świadków minionych lat i wydarzeń – to niektóre z powodów, dla których z inicjatywy działaczy oświatowych, społecznych, samorządowców kadencji 2002 – 2006 zdecydowano się na powstanie obszernego opracowania dotyczącego miasta i gminy Konstantynów Łódzki na przestrzeni wieków. Monografia, która nosi tytuł „Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta” jest pierwszym w historii lokalnej społeczności tak obszernie opracowanym pod względem naukowym woluminem; prezentującym historię terenów Konstantynowa Łódzkiego począwszy od czasów średniowiecza, powstania i rozwoju osady fabrycznej do roku 1869, przełomu stuleci XIX i XX wieku, po analizę rozwoju miasta w XX wieku. Autorzy piszący o ostatnim stuleciu zajmują się takimi tematami jak: Konstantynów jako ośrodek przemysłowo – rękodzielniczy, Konstantynów Łódzki w Polsce odrodzonej 1918 – 1939, w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945, w latach 1945 – 1989, po roku 1989. Ostatnim zagadnieniem dotyczącym historii naszego miasta jest tekst pt. Herby Konstantynowa Łódzkiego.

A oto fragmenty z monografii, które mamy nadzieję zachęcą Państwa do przeczytania, wypożyczenia bądź kupienia 454 stronicowej książki. Książki, która odsłania karty z tej znanej i nieznanej historii naszego miasta.

Cytaty z rozdziału: „Dzieje wsi Żabice do 1821 r.” – autorzy: Tadeusz Nowak, Hanka Żerek - Kleszcz

Wieś Żabice położona była na prawym brzegu Neru i pod względem administracyjnym wchodziła w skład księstwa, a następnie ziemi łęczyckiej. Żabice należały do parafii z ośrodkiem w Kazimierzu. Początkowo pod nazwą Żabice kryła się osada rozciągająca się na znacznej przestrzeni. Podziały własnościowe spowodowały, że od lat 30. XV w. rozróżnia się już dwie miejscowości: Żabice Wielkie i Żabice Małe (Żabiczki). Na terenach Żabic Wielkich w 1434r. założona została wieś Złotno.

Opis inwentarzowy z 1784r. sporządzony przez Franciszka Luboińskiego:

Wieś miała drewnianą zabudowę zarówno w części dworsko – folwarcznej, jak i w części zamieszkałej przez poddanych. W tym czasie w Żabicach znajdował się już tylko jeden dwór będący niewielkim budynkiem z gankiem i pięcioma lokalnościami, gonty w części gontami, w części słomą. Na Łódce stały dwa młyny o dwu kołach.

Cytaty z rozdziału: „Powstanie i rozwój Konstantynowa do roku 1869” – autor Eugeniusz Workert

Przodkowie Mikołaja Krzywiec Okołowicza wywodzili się z Litwy. Pierwotnie nosili nazwisko Okołow, które z biegiem czasu zmieniło się na Okołowicz, a później na skutek koligacji z litewską rodziną Krzywców, przybrało formę Krzywiec Okołowicz.

(…)Granice miasta (przyp. red. Konstantynowa) przebiegały następująco: na wschodzie miasto graniczyć miało ze wsią Srebrna, na południe z ekonomią rządową Pabianice, rzeką Ner i dobrami prywatnymi Bechcice, na zachodzie ze wsią prywatną Żabiczki, zaś na północy ze wsiami prywatnymi Rszew i Rszewek. Obszar miasta określono na 1194 morgi.

Równocześnie z rozpoczęciem budowy kościoła ewangelickiego, przystąpiono do budowy świątyni katolickiej. Plany sporządził przebywający u Okołowiczów (…) Włoch hrabia Bolonini. Zaproponował budowany kościół był podobny do Katedry w Mediolanie. Po pewnych uproszczeniach i zmaganiach (niebagatelną rolę odgrywały tu pieniądze), Okołowicz projekt zaaprobował. Kościół z cegły, jednonawowy, w stylu neogotyckim wybudowano w latach 1826 – 1832.

Cytaty z rozdziału: „Osada Konstantynów Łódzki w latach 1870 – 1918” – autor: Maria Sikorowska – Kowalska

Centrum Konstantynowa stanowił Mały Rynek, który połączony był z Dużym Rynkiem ulicą Długą oraz wyjazdową ulicą Łódzką. Przy tych ulicach znajdowała się największa liczba prywatnych posesji, a przy Rynkach mieściły się budynki użyteczności publicznej. Przy Małym Rynku znajdowała się siedziba władz gminy Rszew, kościół katolicki, żydowski dom modlitwy i mykwa, a także jedyna w osadzie apteka. Przy ulicy Długiej usytuowany był kościół ewangelicki, a przy Dużym Rynku straż pożarna.

Cytaty z rozdziału: „Konstantynów w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945” autor: Julian Baranowski

Symbolem hitlerowskiej okupacji Konstantynowa był niewątpliwie obóz przesiedleńczy (Durchgangslager Konstantinow) podległy łódzkiemu oddziałowi Centrali Przesiedleńczej w Poznaniu (…) przekształcony na przełomie sierpnia i września 1943 r. na obóz pod nazwą

Ost - Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei, miejsce męczeństwa dziesiątek tysięcy Polaków z Kraju Warty i około 1500 dzieci z ZSRR, głównie z Białorusi i Rosji.

Równolegle do akcji likwidacji polskiej inteligencji i warstw przywódczych prowadzone były wysiedlenia ludności Konstantynowa do GG i wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy (…) Odrębny rozdział w okupacyjnej tragedii Konstantynowa zajmuje totalna eksterminacja zamieszkałej tu ludności żydowskie, poprzedzona wieloma dokuczliwymi szykanami (…) Z około 1 330 Żydów zamieszkujących Konstantynów przed wojną tylko nieliczni przeżyli holokaust.

Cytaty z rozdziału: „Konstantynów Łódzki w latach 1945 – 1989” – autor Leszek Olejnik

W drugiej połowie stycznia 1945 r. rozpoczęła się ucieczka Niemców z Konstantynowa. Tak te przełomowe dni wspomina Józef Piekarski, mieszkaniec miasta, w okresie okupacji żołnierz AK: „Cywilne władze niemieckie opuściły nasze miasto ze środy na czwartek [17 na 18 stycznia]. W czwartek cały dzień przez miasto przesuwały się całe kolumny wojskowe. Za wojskiem nadal posuwała się ludność cywilna wozami, pieszo, ciągnąc za sobą saneczki z drobnym dobytkiem. Widok był niesamowity. Oglądaliśmy przemieszczanie się ludności polskiej we wrześniu 1939 r. i to wywoływało w nas litość i ubolewałem, ale ucieczka 1945 r. wyglądała dużo żałośniej, bo nie świeciło im słońce, lecz towarzyszył im kilkustopniowy mróz. Taka wędrówka trwała przez cały czwartek i noc. Przy tej wędrówce w oddali dochodziły odgłosy strzałów armatnich, co dowodziło, że wojska sowieckie się zbliżają (…) W piątek, w godzinach popołudniowych od strony Zgierza nadjechał czołg radziecki i zaczął ostrzeliwać nasze miasto. Jeden z pocisków trafił dom przy ulicy Łaskiej i placu Tadeusza Kościuszki.

W grudniu 1964 r. parafię objął – jako jej administrator – ks. Stanisław Czernik. Został także dziekanem dekanatu konstantynowskiego. Ks. S. Czernik to postać wyjątkowa. Przez prawie 30 lat spełniał posługę kapłańską w Konstantynowie (…)Odegrał dużą rolę w integrowaniu miejscowej społeczności. Przyszło mu rozpoczynać swą misję w bardzo trudnych warunkach, w czasach nasilonego konfliktu między władzami państwowymi a Kościołem (…)Olbrzymim i trudnym przedsięwzięciem podjętym przez ks. Czernika było przeprowadzenie w latach 1973 – 1976 gruntownej przebudowy kościoła parafialnego wg projektu architekta Aleksandra Mielniczka (…) Obecnie bryła świątyni ma układ bazylikowy, a wnętrze nawy głównej zdobi polichromia namalowana w 1984 r. przez Mieczysława Saara.

Informacja:
Książka pt. Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta – dostępna jest w Bibliotece Miejskiej przy Placu Kościuszki 10. w Konstantynowie Łódzkim. Nakład monografii jest już wyczerpany. Dodruk nastąpi najprawdopodobniej w ostatnim kwartale 2014 r.
GPS:
51°44' 55.5" N
19°19'32.2" E

Dane kontaktowe
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 42 211 11 73
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl
NIP: 731-19-93-975
Regon: 472057690

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00 do 16:00
wtorek - 9:00 do 17:00
piątek - 8:00 do 15:00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij