Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: a Fotografia w górnej animacji: b Fotografia w górnej animacji: c Fotografia w górnej animacji: d Fotografia w górnej animacji: e

Honorowi Obywatele i Zasłużeni dla Miasta

 
Honorowi Obywatele Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Ks. prałat Stanisław Czernik

Za szczególne zasługi dla Miasta w dziedzinie społecznej.

Bogumił Pychyński

Za szczególne zasługi dla Miasta w dziedzinie służby zdrowia i opieki medycznej oraz aktywną działalność w samorządzie lokalnym.

Włodzimierz Fisiak

Za swój trwały wieloletni wkład pracy w rozwój i promocję Konstantynowa Łódzkiego oraz za aktywną działalność w tworzeniu dobrego wizerunku Miasta.

Bogdan Michalak

Za propagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego oraz za zasługi i stałą aktywność w działaniach na rzecz bazy sportowej i rekreacyjnej w Mieście.

Andrzej Biernat

Za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców  Konstantynowa Łódzkiego

Witold Stępień

Za wieloletni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój społeczny i gospodarczy Konstantynowa Łódzkiego.

Zasłużeni dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Wacław Puchalski

Za zasługi w działalności społecznej na rzecz mieszkańców rejonu Żabiczek.

Janina Bułka

Za całokształt pracy poświęconej opiece i niesieniu pomocy dzieciom konstantynowskim.

Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne  im. Fryderyka Chopina

Za osiągnięcia artystyczne i krzewienie kultury polskiej  oraz godne reprezentowanie Miasta.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka

Za całokształt działalności w kształceniu i wychowywaniu w duchu patriotycznym młodzieży konstantynowskiej.

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

Za osiągnięcia artystyczne i krzewienie pieśni patriotycznych oraz godne reprezentowanie Miasta.

Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”

Za całokształt działalności w służbie rehabilitacji osób niepełnosprawnych naszego Miasta.

Włodzimierz Fisiak

Za wieloletni wkład pracy w rozwój społeczny i gospodarczy Miasta oraz aktywną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”

Za długoletnią działalność muzyczną i dorobek artystyczny o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

Za efektywną działalność związkową, szeroką integrację seniorów, aktywizowanie ich w życiu społecznym i zasługi dla rozwoju Konstantynowa Łódzkiego w ostatnim dziesięcioleciu.

Miejska Orkiestra Dęta

Za długoletnią działalność muzyczną i dorobek artystyczny oraz za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta Konstantynowa Łódzkiego.

śp. Marian Wasiak

Za wkład w rozwój i integrację prywatnej przedsiębiorczości oraz za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Marian Ciechanowski

Za wkład w rozwój kultury fizycznej i integrację miejskiego środowiska sportowców oraz za aktywną działalność na rzecz Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”.

Miejski Ośrodek Kultury

Za długoletnią działalność kulturalną na rzecz miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Bogdan Michalak

Za osiągnięcia sportowe w piłce ręcznej oraz wieloletnią pracę na rzecz Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” umożliwiającego mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego uczestnictwo w życiu sportowym i rekreacyjnym.

Bronisław Szmytke

Za zasługi w dziedzinie upowszechniania sportu i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Piotr Kowalewski

Za sukcesy odnoszone na arenie międzynarodowej w dziedzinie podnoszenia ciężarów oraz godne reprezentowanie miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Miejska Biblioteka Publiczna

Za długoletnią działalność kulturalną na rzecz miasta Konstantynowa Łódzkiego.

ks. prałat Jerzy Spychała

Za wieloletni wkład pracy w rozwój i aktywne uczestnictwo w kreowaniu współczesnego oblicza Konstantynowa Łódzkiego.

Ludowy Zespół „Niesięcin”

Za wieloletni wkład pracy w rozwój życia muzycznego i kulturalnego miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Bernard Cichosz

Za wieloletnią działalność dziennikarską, fotoreporterską i wydawniczą oraz inicjowanie wielu udanych przedsięwzięć promujących Konstantynów Łódzki.

Andrzej Szymczak

Za promowanie Konstantynowa Łódzkiego wybitnymi osiągnięciami sportowymi w piłce ręcznej.

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Grzelczaka przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”

Za propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Konstantynowa Łódzkiego poprzez bezinteresowną działalność skierowaną na dobro drugiego człowieka oraz uświadamianie znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Tadeusz Piątkowski

Za prężną działalność związkową, szeroką integrację i aktywizowanie seniorów w życiu społecznym oraz za wieloletnią działalność publiczną i charytatywną w Konstantynowie Łódzkim.

Krystyna Samulska

Za wieloletnią bezinteresowną działalność skierowaną na dobro innego człowieka i propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie Konstantynowa Łódzkiego.

Justyna Kudaj

Za wieloletnią działalność i ogromny wkład pracy na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych miasta i powiatu.

Marianna Grynia

za determinację i wieloletnią wytrwałość w upamiętnianiu ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego „Lager in Konstantynow”.

Barbara Stachurska

Za wieloletni wkład pracy w rozwój życia muzycznego i kulturalnego miasta Konstantynowa Łódzkiego.

GPS:
51°44' 55.5" N
19°19'32.2" E

Dane kontaktowe
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 42 211 11 73
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl
NIP: 731-19-93-975
Regon: 472057690

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00 do 16:00
wtorek - 9:00 do 17:00
piątek - 8:00 do 15:00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij