Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: a Fotografia w górnej animacji: b Fotografia w górnej animacji: c Fotografia w górnej animacji: d Fotografia w górnej animacji: e

Aktualności

 
2017-08-09

Nasze małe przedszkolaki - informacje o projekcie

 - logotypy_kol_efs_pl.jpg

"Nasze małe przedszkolaki"

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu
nr: RPLD.11.01.01-10-0023/16-00
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 zawartej dnia 17.08.2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2, 95-050 Konstantynów Łódzki (Beneficjent).

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Jana Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki.

Miejsce realizacji projektu - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 i ul. Jana Kilińskiego 75.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny.

 

Cele projektu

Cel Projektu odpowiada na główny cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 dla Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności (XI.1.1) – Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-6 lat w Konstantynowie Łódzkim poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, wygenerowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach
o najniższym stopniu upowszechniania wychowania przedszkolnego.

Projekt polega na:

  1. utworzeniu dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej
    Nr 2;
  2. podniesieniu wiedzy oraz zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2;
  3. podniesieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywanej pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w wyniku ich udziału w szkoleniach.

 

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  1. utworzenie 2 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego dla 40 dzieci w wieku 3
    do 6 lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 4;
  2. rozszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych o zajęcia dodatkowe ogólnodostępne oraz zajęcia dodatkowe specjalistyczne dla dzieci z wszystkich 4 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 (2 oddziały przedszkolne na ul. Lutomierskiej 4 i 2 oddziały przedszkolne na ul. Jana Kilińskiego 75).

a)      rytmika

b)      zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe

c)      terapia pedagogiczna

d)     terapia logopedyczna

e)      zajęcia korygujące wady postawy

f)       zajęcia terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. szkolenia doskonalące dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych:

a)      Metody aktywizujące – skierowane dla 5 nauczycieli (40 h)

b)      Kompetencje cyfrowe – skierowane dla 3 nauczycieli (40 h)

c)      Indywidualizacja nauczania – skierowane dla 2 nauczycieli (15 h)

d)     Eksperyment w przyrodzie – skierowane dla 3 nauczycieli (20 h)

2. zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowych oddziałów

3. zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej i zajęć dodatkowych

Więcej informacji TUTAJ 

- przedszkolaki_a3-01.jpg

 
GPS:
51°44' 55.5" N
19°19'32.2" E

Dane kontaktowe
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 42 211 11 73
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl
NIP: 731-19-93-975
Regon: 472057690

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00 do 16:00
wtorek - 9:00 do 17:00
piątek - 8:00 do 15:00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij