Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: a Fotografia w górnej animacji: b Fotografia w górnej animacji: c Fotografia w górnej animacji: d Fotografia w górnej animacji: e

Aktualności

 
2017-06-06

Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy

Trwają zapisy na kolejny cykl zajęć w Konstantynowskiej Szkole Rodzenia.

Konstantynowska szkoła rodzenia działa w ramach projektu „Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła rodzenia” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego w partnerstwie z gminą Konstantynów Łódzki, dofinansowanego w formie dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 58 055,00 zł.

Zadanie pn. „Mamo Tato….” realizowane jest od czerwca 2016r. do listopada 2017r.

Szkoła rodzenia w mieście jest jedynym, bezpłatnym i kompleksowym przedsięwzięciem świadczącym usługi profilaktyczno-edukacyjne dla kobiet w ciąży.

Program zajęć został tak skonstruowany, aby profesjonalnie przygotować przyszłych rodziców do świadomego porodu i rodzicielstwa.

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Planujemy trzy cykle zajęć w roku 2017.

Wszystkie informacje związane z zajęciami na bieżąco zamieszczane są na stronie www.facebook.pl, na stronie portalu miasta www.konstantynow.pl oraz stronie http://biblioteka.konstantynow.pl/spkl

Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety w ciąży do udziału w naszych zajęciach. Mile widziane również osoby towarzyszące.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
Magdalena Czech - 516 193 260
Monika Szkudlarek – 512 763 804

Biuro Projektu
Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego
Plac Tadeusza Kościuszki 10 (siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim) tel.: 42 211 16 51

WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE !!!!

Program zajęć:

Zajęcia wykładowe

zajęcia z lekarzem spec. ginekologiem-położnikiem poruszające m.in. następujące tematy:
• wiadomości z zakresu opieki medycznej nad ciężarną, dolegliwości ciążowe i objawy fizjologiczne i patologiczne w ciąży
• niezbędne badania lekarskie i laboratoryjne w ciąży, znaczenie i terminy
• rola USG w położnictwie
• poród fizjologiczny
• okresy porodu, czas ich trwania oraz znaczenie dla postępu porodu
• jak przygotować się do porodu
• jak rodzić – poród naturalny, cesarskie cięcie, poród w wannie
• możliwe powikłania porodu, zabiegowe ukończenie porodu
• wskazania do cięcia cesarskiego, „cięcie na życzenie”
• rodzaje znieczulania podczas cięcia cesarskiego
• powikłania po cięciu cesarskim
• krwawienia - szeroko omawiane zagadnienia na przestrzeni ciąży
• pielęgnacja po cięciu cesarskim
• zasady pielęgnacji, higieny i odżywiania kobiety po porodzie

zajęcia z psychologiem poruszające m.in. następujące tematy:
• wspieranie emocjonalne i fizyczne kobiet w ciąży
• potrzeba wsparcia ze strony mężczyzny
• charakterystyka stanów emocjonalnych przyszłej matki
• aspekty psychologiczne ciąży
• psychologia rozwoju w okresie prenatalnym, w stadium noworodka i w okresie wczesnego dzieciństwa
• baby blues a depresja poporodowa
• noworodek – sposoby nawiązywania więzi
• metody integracji sensorycznej, czyli o tym jak od czego zależy prawidłowy rozwój dziecka, rozwój małego dziecka od pierwszych dni życia i rozpoznawać nieprawidłowości
• psychologiczne dylematy podczas karmienia piersią
• rola mężczyzny – ciąża partnerska i okres poporodowy
• potrzeby emocjonalne dziecka, rodziców, starszego dziecka w rodzinie
• część warsztatowa „co budzi moje obawy”, „ czego się spodziewam po urodzeniu dziecka”
• potrzeba patrzenia na rodzinę, jako system, w którym każdy ma swoje miejsce

zajęcia z lekarzem pediatrą poruszające m.in. następujące tematy:
• wizyta patronażowa w domu
• badanie noworodka, wywiad środowiskowy, zalecenia
• rozwój somatyczny i psychiczny noworodka i niemowlęcia
• stany przejściowe noworodka
• szczepienia podstawowe i zalecane
• omówienie Karty Szczepień
• objawy niepokojące i naglące u noworodka
• żywienie noworodka i niemowlęcia: karmienie naturalne, mieszanki mleko zastępcze
• najczęstsze problemy zdrowotne: gorączka, kolka jelitowa, zaburzenia łaknienia, ulewanie pokarmowe, alergia pokarmowa

zajęcia z dietetykiem poruszające m.in. następujące tematy:
• zbilansowane odżywianie kobiety w ciąży
• dieta mamy karmiącej piersią
• dieta wspomagająca powrót do formy z przed ciąży
• żywienie niemowląt karmionych sztucznym pokarmem
• alergia pokarmowa, a także jak mądrze rozszerzać jadłospis małego dziecka, tak by polubiło zdrowe i regularne jedzenie
• świadome i zdrowe karmienie swoje dzieci od najmłodszych lat

zajęcia z prawnikiem poruszające m.in. następujące tematy:
• omówienie Karty Praw Kobiety w ciąży
• uprawnienia kobiet w ciąży oraz po powrocie do pracy
• ochrona stosunku pracy kobiet
• godzenie ról zawodowych i rodzinnych przez rodziców, pracowników
• przybliżenie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia
• Karta Dużej Rodziny
• zasady nadawania imion
• rejestracja urodzin dziecka
• urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński
• okoliczności skracające urlop macierzyński (na wniosek matki dziecka, ze względu na opiekę szpitalną lub dziecka, w razie zgonu matki lub dziecka)
• uprawnienia ojca dziecka, urlop ojcowski
• zasiłek macierzyński
• urlop wychowawczy
• tzw. „zasiłek wychowawczy”
• obniżenie wymiaru zatrudnienia
• przerwa na karmienie piersią
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe)
• zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek opiekuńczy
• ulga podatkowa
• najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych i w funduszu alimentacyjnym.

zajęcia ze specjalistą ds. FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego poruszające m.in. następujące tematy:
• działanie alkoholu na płód w okresie prenatalnym
• alkoholowy zespół płodowy, jako najcięższa forma wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol
• niebezpieczeństwo możliwych uszkodzeń wywołane tzw. okazjonalnym piciem alkoholu
• płeć a wpływ alkoholu na organizm

zajęcia z fizjoterapeutą obejmujące naukę technik masażu kobiet w ciąży oraz masażu Shantala:
• znaczenie dotyku i czucia głębokiego dla rozwoju dziecka
• nauka masażu niemowlęcia – Shantala
• nauka masażu kobiet w ciąży w czasie porodu i po porodzie
• pokaz filmu instruktażowego
• omówienie objawów niepokojących w rozwoju dziecka wskazujących na zaburzenia rozwoju
• omówienie elementów stymulujących prawidłowy rozwój dziecka

Zajęcia praktyczne i ćwiczeniowe

zajęcia z położną, obejmujące edukację przedporodową, okołoporodową i opiekę nad noworodkiem oraz praktyczne przygotowanie do porodu i roli rodzica:
• zajęcia integrujące uczestników grupy z elementami wprowadzenia do właściwego podejścia do zajęć
• teoretyczne założenia pionierów Szkół Rodzenia w przygotowaniu do porodu
i świadomego rodzicielstwa
• wskazówki położnej dla ciężarnych – naturalne metody zapobiegania dolegliwością ciążowym
• właściwa dieta ciężarnych i wpływ odżywiania na płód i rozwój dziecka
• nauka prawidłowego zachowania podczas porodu
• poród fizjologiczny, nauka jego rozpoznawania oraz odpowiedniego postępowania
• znaczenie aktywnej roli kobiety i ojca w narodzinach dziecka
• poród rodzinny – rola partnera przy porodzie
• znaczenie wizualizacji i afirmacji podczas ciąży i w przygotowaniu do porodu
• ćwiczenia oddechowe i relaksujące ze wskazówkami właściwego wykorzystania ich
w trakcie porodu
• sposoby radzenia sobie z bólem porodowym
• właściwa współpraca z personelem medycznym i położną na sali porodowej
• omówienie okresu połogu, zasad pielęgnacji i odpowiedniego postępowania
• bankowanie krwi pępowinowej- zalety, wskazania
• opieka i pielęgnacja noworodka (kąpiel, przewijanie, ubieranie), ćwiczenia z fantomem
• ćwiczenia właściwej techniki przystawienia dziecka do piersi
• pokazy filmów instruktażowych
• na każdym ze spotkań kobiety uczyły się ćwiczeń relaksujących i oddechowych dla ciężarnych ze wskazówkami wykorzystania ich w trakcie trwania porodu oraz wykonywały ćwiczenia rozciągające i uelastyczniające mięśnie dna miednicy dla położnic (mięśnie Kegla)

zajęcia ze specjalistą ds. laktacji obejmujące zajęcia wykładowo - praktyczne na temat laktacji, poruszające m.in. następujące tematy:
• kiedy rozpocząć karmienie piersią, jak długo karmić wyłącznie piersią jak długo karmić w ogóle
• zmienność pokarmu, siara, mleko przejściowe, mleko dojrzałe
• wybór bielizny i wkładek laktacyjnych
• rodzaje laktatorów
• prawidłowy sposób przystawiania do piersi dziecka, omówienie, pokaz, ćwiczenia
• problemy w laktacji i ich rozwiązywanie
• właściwe odżywianie kobiet karmiących na jakość pokarmu, zdrowie własne i dziecka

zajęcia ćwiczeniowo - gimnastyczne obejmujące:
• ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe
• ćwiczenia usprawniające stawy biodrowe
• ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa, brzucha, krocza – Kegla
• ćwiczenia relaksacyjne
• ćwiczenia profilaktyczne dla kobiet w ciąży i ich partnerów

W programie zajęć równie kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci.

Tematyka zajęć: ukąszenia, zaburzenia przytomności, resuscytacja dzieci i niemowląt, zadławienie u dzieci i niemowląt, zatrucia, oparzenia i złamania, ciała obce w nosie, oku, uchu, skaleczenia, zranienia, krwotoki.

Każdy z uczestników szkoły rodzenia otrzyma karnet na bezpłatne 7 wejść na basen w Konstantynowie Łódzkim !


Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy - galeria

 
Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy
 
Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy
 
Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy
 
Przypominamy: Konstantynowska Szkoła Rodzenia - zapisy
 
 
GPS:
51°44' 55.5" N
19°19'32.2" E

Dane kontaktowe
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki
Tel.: 42 211 11 73
E-mail: sekretariat@konstantynow.pl
NIP: 731-19-93-975
Regon: 472057690

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00 do 16:00
wtorek - 9:00 do 17:00
piątek - 8:00 do 15:00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij